Náš e-shop Judit ateliér tiež využíva cookies, ktorého cieľom je zabezpečiť správne fungovanie a kvalitné zobrazenie tejto stránky.

Čo sú to cookies?

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do histórie vášho priehľadača pri návšteve webových stránok. Súbory cookies spravidla obsahujú názov stránky a uložené informácie, ktoré majú svoju platnosť a hodnotu. Pri opätovnej návšteve webovej stránky sa načítajú uložené súbory cookies, ktoré tieto informácie odošlú späť webovej stránke a stránka načíta vaše uložené informácie. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Cieľom používania cookies je zabezpečiť správne fungovanie stránky, neustálym vylepšením a skvalitňovaním našich služieb, ktoré sa prispôsobujú vašim záujmom a potrebám. Cookies ostanú vo vašom priehľadači dovtedy, kým sa ich nerozhodnete ručne vymazať, respektíve do uplynutia ich platnosti. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.