Všeobecné obchodné podmienky:

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://juditatelier.sk. a upravujú právne vzťahy medzi konečným spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim. Predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“) tohto internetového obchodu (ďalej len e-shop) je:

Dominika Voľanská

so sídlom v Kojatice 80,

082 32 Kojatice

Slovenská republika

IČO: 52124061

DIČ: 1124944106

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov

Číslo živnostenského registra: 750-51948

Predávajúci nie je platcom DPH

kontakt: obchod@juditatelier.sk

Kupujúci

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, ktorý uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom e-shopu na adrese https://juditatelier.sk. Kupujúci sa rozumie ako konečný spotrebiteľ, ktorý nakupuje výrobky pre osobnú potrebu bez možnosti ďalšej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti. Kupujúci je každá plnoletá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila kúpnu cenu.

Tovar

Tovar sa rozumie každý produkt, ktorý sa nachádza v ponuke predavajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.  Každý tovar obsahuje v popise informácie o zložení materiálov, dostupnosti, údržbe tovaru a možnosti výberu veľkosti a farieb. Ponuka tovaru je uvedená v e-shope, v jednotlivých kategóriach. Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách v e-shope môže byť mierne odlišná od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora, na ktorom sa mu fotografie zobrazujú. Pri rozmeroch a veľkostiach ručne šitých textilných produktov je možná malá odchýlka. Každý handmade tovar na mieru (vrátane hrnčekov, tašiek, batohov, oblečenia a bytových doplnkov na mieru) môže byť jemne odlišný no v tom spočíva originalita handmade tvorby.

Cena

Cenou tovaru uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky. Celková cena pri objednávke je celková cena objednaných tovarov, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky. Všetky akciové ceny označené symbolom „zľava“ platia len do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. Predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne upozorniť, ak akciový tovar bol v čase odoslania objednávky vypredaný a z tohto dôvodu nie je možné kupujúcemu tovar doručiť. Predávajúci podľa možností je povinný doplniť tovar a po vzájomnej dohode tovar odoslať v neskoršom termíne, V prípade ak sa „predávajúci“ a „kupujúci“ nedohodnú na odoslaní v neskoršom termíne, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Objednávka

Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Kupujúci sa ale nemusí pred nákupom tovaru zaregistrovať ako zákazník. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, požadovanú veľkosť či požadovaný dostupný rozmer produktu. Špeciálne požiadavky úprav (dizajn, strih, farba…) na ponúkaných výrobkoch v eshope je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby tovaru. Ak sú požadované zmeny so zásahom do strihu, alebo do grafického dizajnu ručne vyrábaných/maľovaných hrnčekov/oblečenia/doplnkov/bytových doplnkov kde dôjde k zmene pôvodného návrhu (iný druh zapínania, iná veľkosť, iný nápis…) výrobca môže kupujúcemu takúto zmenu spoplatniť jednorázovým poplatkom, ktorý kupujúcemu vopred pred realizáciou oznámi.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje/ výber produktov, ktoré do košíka vložil. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, zvoliť si spôsob dopravy a spôsob platby.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri tvorbe objednávky nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Objednávka bude rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na bankový účet predajcu, objednávka bude stornovaná a kupujúci bude oboznámený o tejto skutočnosti e-mailom. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na bankový účet predajcu.

O prijatí, spracovaní a doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchod@juditatelier.sk.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku https://juditatelier.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 pracovných dní na účet kupujúceho.

Zľavový kupón

Kupujúci môže pri objednávke použiť zľavový kupón, ktorý mu poskytne zľavu zo základnej ceny tovarov. Zľavové kódy, ďalej už len kupóny, je potrebné uviesť zadaním kľúčového slova v objednávke priamo v internetovom obchode na www.juditatelier.sk

Zľavový kupón má uvedenú písanú informáciu o hodnote zľavyplatnosť a určenie uplatnenia zľavy. Zľavový kupón sa nahadzuje v Košíku, pri nákupe alebo je možné ho zadať aj v Pokladni pod ikonkou Použiť kupón. Po zadaní kupónu sa automaticky odpočíta príslušná zľavnená cena z celkového nákupu.

Zľavový kupón je možné uplatniť iba raz, taktiež nie je možné vzájomne kombinovať zľavové kupóny. Kupujúci je oprávnený využiť zľavový kupón iba pred uplynutím jeho platnosti. Predávajúci neposkytuje žiadny spôsob kompenzácie, ak bol zľavový kupón nevyužitý kupujúcim.

V prípade ak bude zľavový kupón použitý v rozpore s pravidlami podmienok má predávajúci právo takto uplatnený zľavový kupón odmietnuť, a/alebo v prípade viacnásobného použitia kupónu má predavajúci právo neuznať duplicitnú zľavu.

Platobné podmienky:

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť:

  1. bankovým prevodom
  2. online platba kartou prostredníctvom platobného systému Stripe

V prípade okamžitej platby bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. Číslo platobnej karty (ďalej len „karta“), meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) sú zadávané v Pokladni, pred finálnym odoslaním objednávky, pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála platobnej brány Stripe so sídlom  v 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

Kupujúci je povinný uhradiť celu výšku ceny tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo online platbou kartou uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Ak si kupujúci vyberie možnosť platby bankovým prevodom, je povinný uhradiť kúpnu cenu vopred do 5 pracovných dní inak bude jeho objednávka stornovaná. Ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Po prijatí platby na účet predávajúceho bude kupujúci oboznámený e-mailom. Faktúra na kúpnu cenu bude vystavená a zaslaná elektronicky na e-mail ktorý kupujúci uvedie pri objednávke.

Dodacie podmienky:

Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Zvyčajná dodacia doba je do 2-3 pracovných dní po prijatí platby na účet. Pri objednávkach na mieru je dodacia doba do 3-4 týždňov, v závislosti od náročnosti výroby produktu. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom:

  1. Slovenská pošta /1.trieda doporučene, BalíkoBox, Express Kuriér na adresu/
  2. Packeta Slovensko (Výdajne miesto vyzdvihnutia/Z-box)

1. Prostredníctvom Slovenskej pošty je tovar odosielaný doporučene 1. triedou. K cene tovaru je účtovaný poplatok za balné a poštovné vzhľadom od hmotnosti objednaného tovaru a podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty. Táto cena je viditeľná pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky. Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra (daňový doklad). Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári objednávky. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Kupujúci je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru a/alebo za poškodenie tovaru zavinené Slovenskou poštou.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Výhradu k tovaru kupujúci oznámi formou reklamačného listu na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Na základe vyhotoveného reklamačného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí reklamácie so Slovenskou poštou poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.  Reklamáciu doručenia poškodenej zásielky alebo balíka možno uplatniť ihneď, najneskôr v nasledujúci deň po jeho doručení.

2. Prostredníctvom Packety je tovar odoslaný na príslušne výdajne miesto/Z-box Packety, ktoré si kupujúci zvolil pri objednávke. Zoznam výdajnych miest nájdete tu. Adresu výdajneho miesta si kupujúci vyberá v Pokladni pred odoslaním objednávky. Na vybraté výdajne miesto bude doručená zásielka. O doručení zásielky bude kupujúci informovaný e-mailom a SMS. Kupujúci si môže sledovať zásielku na tejto webovej stránke.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Výhradu k tovaru kupujúci oznámi formou reklamačného listu na webovej stránke spoločnosti Packeta. Na základe vyhotoveného reklamačného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí reklamácie s Packetou poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť v zmysle reklamačných podmienok.  Reklamáciu doručenia poškodenej zásielky alebo balíka možno uplatniť ihneď, najneskôr v nasledujúci deň po jeho doručení.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho:

Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu zmluvu v lehote splatnosti, prevziať tovar a prevzatie tovaru potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo podľa § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V uvedenej lehote sa odporúča písomné podanie o odstúpení od zmluvy, doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave.  Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, nepoškodený, nepratý, nenosený, v pôvodnom stave, schopný ďalšieho predaja. 

V odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie do formulára číslo objednávky, meno, priezvisko a dátum nákupu, názov tovaru z dokladu o zaplatení (faktúry), číslo účtu (IBAN)Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene s podacím číslom, nie ako na dobierku!

Po odstúpení od zmluvy/vrátenia tovaru predávajúcemu, sa kupujúcemu vráti splatná kúpna cena tovaru a to najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru a/alebo odstúpenia od zmluvy. Vrátené budú všetky platby súvisiace so zmluvou, vrátane nákladov na dopravu. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na číslo účtu, ktoré uvedie v našom reklamačnom formulári.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak tovar bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek – tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre kupujúceho.

Reklamácia a vrátenie tovaru:

Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a kedy vzniklo vlastnícke právo na kupujúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu ihneď bezodkladne po zistení vady u predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia obalu výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je nutné ihneď uplatniť po prevzatí zásielky.

Zodpovednosť za vady sa vylučuje pri vadách spôsobené nasledovným užívaním: ak k vade došlo mechanickým poškodením spôsobené kupujúcim – používaním tovaru v podmienkach, ktoré tomu tovar nezodpovedá – vlhkosťou, chemickými, mechanickými vplyvmi, zanedbaním starostlivosti o údržbu tovaru, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, či praním pri vyšších teplotách ako je to dané. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež pri bežnom opotrebení tovaru (alebo jeho časti) bežným nosením. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu: Dominika Voľanská, Kojatice 80, 082 32 Svinia

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene s podacím číslom. K tovaru odporúčame pripojiť aj vyplnený Reklamačný formulár.

Odporúčame vám však pred zaslaním tovaru na reklamáciu nás vopred kontaktovať e-mailom na obchod@juditatelier.sk

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru prostredníctvom e-mailu . Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané elektronicky. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefón a e-mail udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk kupujúcemu). Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov.

Mimosúdne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným ARS subjektom je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARS sa obráti. Platformu pre riešenie sporov on-line na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2019

error: